News center

首页媒体报道

航海日系列活动媒体报道统计


6/11 共绘航海梦

1、人民网

http://sh.people.com.cn/n2/2018/0611/c134768-31691979.html

2、中国新闻网

http://dw.chinanews.com/chinanews/content.jsp?id=8535468&classify=zw&pageSize=6&language=chs

3、人民日报

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2018-06/12/nw.D110000renmrb_20180612_3-14.htm

4、中国交通报

http://www.zgjtb.com/2018-06/12/content_202513.htm

5、文汇报、文汇网(2篇)

http://dzb.whb.cn/html/2018-06/12/content_664746.html

https://www.whb.cn/zhuzhan/ms/20180611/200552.html

6、上海日报

https://www.shine.cn/news/metro/1806126187/

7、新民晚报、新民网(2篇)

http://newsxmwb.xinmin.cn/chengsh/2018/06/11/31396199.html

https://wap.xinmin.cn/content/31396199.html?1528768376579=

8、新华网

http://sh.xinhuanet.com/2018-06/12/c_137248933.htm

9、东方网

http://listen.021east.com/node2/node3/n5/u1ai1632645_t92.html

10、劳动报

http://www.labour-daily.cn/ldb/node41/node2151/20180612/n69527/n69530/u1ai400344.html

11、上观

https://11b.shobserver.com/wx/detail.do?id=92702&time=1528757439801

12、经济日报

https://share.jingjiribao.cn/detail/newsDetailShare.html?docid=130132&user_id=5f3ac2d0ddbf4e05af73ff0bfddca21a&source=wechat_friend

13、周到

http://static.zhoudaosh.com/167FAEB8AEF6A47E2CF3202E166C50D3068A093EEDCF4A3DA710533206EFB4C5

14、浦东时报

http://www.pdtimes.com.cn/html/2018-06/12/content_7_7.htm

15、海事服务网CNSS

http://www.cnss.com.cn/html/2018/currentevents_0611/312323.html

16、上海交通广播(音频)

17、青年报

http://app.why.com.cn/epaper/webpc/qnb/html/2018-06/12/content_61829.html

18、央广网

http://www.cnr.cn/shanghai/tt/20180611/t20180611_524266565.shtml

 

6/25 水上安全进校园

1、人民网

http://sh.people.com.cn/n2/2018/0625/c176739-31742012.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

2、浦东时报

http://www.pdtimes.com.cn/html/2018-06/26/content_8_7.htm?from=singlemessage&isappinstalled=0

  • 新华网

http://sh.xinhuanet.com/2018-06/25/c_137279870.htm

  • 上海交通广播(音频)
  • 新民晚报、新民网(2篇)

http://www.labour-daily.cn/ldb/node13/node15/u1ai402379.html

http://newsxmwb.xinmin.cn/kejiao/2018/06/25/31400028.html

6、海事服务网CNSS

http://www.cnss.com.cn/index.php?c=index&a=show&catid=11&typeid=3&id=313068&remains=true

7、文汇报

http://www.whb.cn/zhuzhan/ms/20180625/201778.html

  • 东方网

http://www.myzaker.com/article/5b3083c377ac6457e525c519/

9、上海人民广播电台(音频)

10、央广网

http://www.cnr.cn/shanghai/tt/20180625/t20180625_524281203.shtml

11、上海热线

http://news.online.sh.cn/news/gb/content/2018-06/25/content_8945046.htm

12、中国交通报

2018年7月2日 要闻2版

 

7/2 “航海号”专列

1、青年报

http://app.why.com.cn/epaper/webpc/qnb/html/2018-07/04/content_63848.html

2、劳动报

http://www.51ldb.com/ldb/node41/node2151/20180703/n69944/n69947/u1ai403672.html

3、东方网

http://www.cnr.cn/shanghai/tt/20180702/t20180702_524289001.shtml

4、新闻晨报

http://newspaper.jfdaily.com/xwcb/html/2017-07/08/content_20036.htm

5、新民晚报、新民网(2篇)

http://newsxmwb.xinmin.cn/chengsh/2018/07/02/31402492.html

http://xmwb.xinmin.cn/html/2018-07/03/content_7_2.htm

6、海事服务网CNSS

http://www.cnss.com.cn/index.php

7、中国交通报

2018年7月6日 要闻2版 图片新闻

8、上海交通广播(音频)

9、央广网

http://www.cnr.cn/shanghai/tt/20180702/t20180702_524289001.shtml

10、上海热线

http://hot.online.sh.cn/content/2018-07/03/content_8954445.htm

 

7/5 沙船进人民广场地铁站

1、人民网

http://sh.people.com.cn/n2/2018/0705/c176738-31782995.html

2、中国交通新闻网

http://www.zgjtb.com/zhitong/2018-07/06/content_203456.htm?from=singlemessage&isappinstalled=0

3、央广网

http://www.cnr.cn/shanghai/tt/20180705/t20180705_524292459.shtml

4、新华网

http://sh.xinhuanet.com/2018-07/06/c_137305702.htm

5、中新网

http://dw.chinanews.com/chinanews/content.jsp?id=8559454&classify=zw&pageSize=6&language=chs&from=groupmessage&isappinstalled=0

6、青年报

http://app.why.com.cn/epaper/webpc/qnb/html/2018-07/09/content_64153.html

 

7/9 航运中心建设成果展

1、上海电视台

http://www.kankanews.com/a/2018-07-11/0018510595.shtml

2、新闻晨报

http://newspaper.jfdaily.com/xwcb/html/2018-07/10/content_93743.htm

3、新民晚报、新民网(2篇)

http://newsxmwb.xinmin.cn/chengsh/2018/07/09/31404804.html

http://xmwb.xinmin.cn/html/2018-07/10/content_1_4.htm

4、澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2252695

5、上观

https://www.jfdaily.com/news/detail?id=95916

6、青年报

http://app.why.com.cn/epaper/webpc/qnb/html/2018-07/10/content_64224.html

7、东方网

http://sh.eastday.com/m/20180709/u1ai11607691.html

8、劳动报

http://www.labour-daily.cn/ldb/node13/node15/u1ai404759.html

9、上海日报

https://www.shine.cn/news/metro/1807108367/

10、中国交通报

http://www.zgjtb.com/2018-07/11/content_203598.htm

11、上海交通广播(音频)

12、中国水运报

http://epaper.zgsyb.com/html/2018-07/11/content_24682.htm

13、文汇报

http://www.whb.cn/zhuzhan/cs/20180710/203316.html

14、上海法治报

http://newspaper.jfdaily.com/shfzb/html/2018-07/11/content_94143.htm

15、人民网

http://ydyl.people.com.cn/n1/2018/0712/c411837-30142508.html

16、中新网

http://www.sh.chinanews.com/jinrong/2018-07-12/41988.shtml?from=groupmessage&isappinstalled=0

 

7/10 新闻发布会

1、人民日报

http://sh.people.com.cn/n2/2018/0710/c134768-31799698.html

2、浦东时报(2篇)

http://www.pdtimes.com.cn/html/2018-07/11/content_2_2.htm

http://www.pdtimes.com.cn/html/2018-07/11/content_3_3.htm

3、海事服务网CNSS(2篇)

http://www.cnss.com.cn/html/2018/currentevents_0710/313906.html

http://sh.news.163.com/18/0710/11/DMBP30UL04188GRN.html

4、周到(新闻晨报)

http://static.zhoudaosh.com/public/share/news.html?url=http://static.zhoudaosh.com/files/cnews/2018/20180710/25BE62BA3406DEBF684F3BE62688DD3B00CAAF26876E1F215E64096B9DC530CE/1.html?uid=6C77C5CFE21D96291FE1CB241A15480DCE12475E06D706BEF4A343EA67954D85&lid=F5D7567C7C7B796739B8972179EF5A4BB9A830E29599771BC04535E030A09948&dev=ios&ver=4.5.18&tongji=dingyuetop&s=1

5、澎湃新闻

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_2252695

6、中国日报

http://cn.chinadaily.com.cn/2018-07/10/content_36546852.htm

http://cn.chinadaily.com.cn/2018-07/10/content_36546849.htm

6、腾讯大申网

https://xw.qq.com/sh/20180710029640/SH2018071002964000

7、新民晚报、新民网(3篇)

http://xmwb.xinmin.cn/html/2018-07/10/node_5.htm?from=groupmessage&isappinstalled=0

http://xmwb.xinmin.cn/html/2018-07/10/content_5_2.htm

http://newsxmwb.xinmin.cn/chengsh/2018/07/10/31404987.html

8、航运交易公报

https://mp.weixin.qq.com/s/SpCupk9J6Gay9GDWwpHakg

9、中新网(2篇)

http://www.chinanews.com/gn/2018/07-10/8562484.shtml

http://news.china.com.cn/txt/2018-07/10/content_55981890.htm

10、中国青年网

http://news.youth.cn/gn/201807/t20180711_11666302.htm 

11、东方网(2篇)

http://sh.eastday.com/m/20180711/u1ai11611955.html

http://finance.eastday.com/m/20180711/u1ai11612195.html

12、中国交通报

2018年7月11日 头版

13、解放日报

https://web.shobserver.com/wx/detail.do?id=95943&time=1531206537987&from=groupmessage&isappinstalled=0

14、网易

http://sh.news.163.com/18/0710/11/DMBP30UL04188GRN.html

15、文汇报

http://www.whb.cn/zhuzhan/cs/20180710/203349.html

16、上海交通广播(音频)

17、法制网

http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2018-07/10/content_7590827.htm?node=20908

18、光明日报

http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2018-07/11/nw.D110000gmrb_20180711_5-10.htm

19、央广网

http://www.cnr.cn/shanghai/tt/20180710/t20180710_524296360.shtml

20、经济日报

http://paper.ce.cn/jjrb/html/2018-07/11/content_367352.htm

21、劳动报

http://www.labour-daily.cn/ldb/node41/node2151/20180711/n70116/n70127/u1ai404837.html

 

7/11 200711专属邮编、纪念封、邮戳发行

1、中国日报中文网

http://sh.chinadaily.com.cn/2018-07/09/content_36539319.htm

2、中新网

http://www.chinanews.com/sh/2018/07-11/8563924.shtml

3、人民网

http://sh.people.com.cn/n2/2018/0711/c134768-31804533.html

4、上观

https://www.jfdaily.com/news/detail?id=96131

5、东方网

http://photo.eastday.com/2018slideshow/20180711_7/index1.html

6、新闻晨报

http://newspaper.jfdaily.com/xwcb/html/2018-07/11/content_93946.htm

7、中国交通报

https://mp.weixin.qq.com/s/WXN_GWDS_qYrbAewTBMrUQ

8、上海交通广播

https://mp.weixin.qq.com/s/R_JRdjcfxkZxbJ0TObB0ew

9、网易

http://3g.163.com/local/article/DM9QCAQU04188CSJ.html

10、青年报

http://app.why.com.cn/epaper/webpc/qnb/html/2018-07/11/content_64333.html

11、新民晚报

http://news.sina.com.cn/o/2018-07-09/doc-ihezpzwu2172778.shtml

12、央广网

http://www.cnr.cn/shanghai/tt/20180711/t20180711_524297525.shtml

13、文汇报

http://dzb.whb.cn/html/2018-07/12/content_673789.html

 

7/11鸣笛挂满旗、舰船开放日

1、解放日报、上观(2篇)

https://www.jfdaily.com/journal/2018-07-12/getArticle.htm?id=94235

https://www.jfdaily.com/news/detail?id=96131

2、上海日报(2篇)

https://www.shine.cn/news/metro/1807118494/

3、青年报(2篇)

http://app.why.com.cn/epaper/webphone/qnb/html/2018-07/12/node_1.html

http://app.why.com.cn/epaper/webphone/qnb/html/2018-07/11/node_11.html?from=groupmessage&isappinstalled=0

4、新闻晨报

http://newspaper.jfdaily.com/xwcb/html/2018-07/12/content_94154.htm

5、劳动报

http://www.51ldb.com/ldb/node41/index.html

6、中国青年报

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1605695640048898596&wfr=spider&for=pc&isFailFlag=1&from=groupmessage&isappinstalled=0

7、中新网(2篇)

http://www.chinanews.com/m/gn/2018/07-11/8563919.shtml?from=groupmessage&isappinstalled=0

http://finance.chinanews.com/tp/2018/07-11/8563232.shtml

8、人民网

http://sh.people.com.cn/n2/2018/0711/c134768-31804530.html

9、央广网

http://www.cnr.cn/shanghai/tt/20180711/t20180711_524297528.shtml

10、上海电视台(2篇)

http://www.kankanews.com/a/2018-07-11/0018510290.shtml

http://live.kankanews.com/zhibo//4950.html (直播)

11、中国交通报

http://www.zgjtb.com/2018-07/12/content_209690.htm

12、文汇报

http://dzb.whb.cn/html/2018-07/12/content_673789.html

13、上海交通广播

https://mp.weixin.qq.com/s/R_JRdjcfxkZxbJ0TObB0ew

14、上海交通广播(音频3篇)

15、经济日报(2篇)

https://share.jingjiribao.cn/detail/newsDetailShare.html?docid=134624&user_id=5f3ac2d0ddbf4e05af73ff0bfddca21a&source=wechat_friend

http://paper.ce.cn/jjrb/html/2018-07/12/content_367387.htm

16、新民晚报、新民网(3篇)

http://xmwb.xinmin.cn/html/2018-07/11/content_7_1.htm

http://newsxmwb.xinmin.cn/chengsh/2018/07/11/31405535.html

http://shanghai.xinmin.cn/xmsq/2018/07/10/31405308.html

17、工人日报

http://media.workercn.cn/sites/media/grrb/2018_07/12/GR0213.htm

18、新华网(3篇)

http://sh.xinhuanet.com/2018-07/12/c_137319279.htm

http://sh.xinhuanet.com/2018-07/12/c_137318551_4.htm

https://720yun.com/t/1f9jezkktn8?scene_id=16950909&from=groupmessage&isappinstalled=0

19、上海新闻广播(音频)

20、澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2256747

21、腾讯大申网

http://sh.qq.com/a/20180712/035311.htm

 

7/11 中国航海日主论坛

1、人民日报

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2018-07/12/nw.D110000renmrb_20180712_1-06.htm

2、上海电视台

http://www.kankanews.com/a/2018-07-11/0018510595.shtml

3、航运交易公报

http://info.chineseshipping.com.cn/cninfo/News/201807/t20180711_1306494.shtml

4、中国航务周刊

https://mp.weixin.qq.com/s/Chv3OCtCIefVZTs12NTdGA

5、新闻晨报(2篇)

http://newspaper.jfdaily.com/xwcb/html/2018-07/12/content_94156.htm

http://newspaper.jfdaily.com/xwcb/html/2018-07/12/content_94157.htm

6、劳动报(2篇)

http://www.51ldb.com/ldb/node41/node2151/20180712/n70141/n70143/u1ai405148.html

http://www.labour-daily.cn/ldb/node41/node2151/20180712/n70141/n70143/u1ai405149.html

7、解放日报、上观(4篇)

https://www.jfdaily.com/journal/2018-07-12/getArticle.htm?id=94226

http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2018-07/12/content_94227.htm

https://www.jfdaily.com/news/detail?id=96114

https://www.jfdaily.com/news/detail?id=96110

8、中央电视台(新闻联播)

http://app.cctv.com/special/cportal/detail/arti/index.html?id=Artilz1qPnAbJtwjRsqRXVBu180711&belong=1&fromapp=cctvnews&from=singlemessage&isappinstalled=0

9、青年报

http://www.why.com.cn/epaper/webpc/qnb/html/2018-07/12/content_64393.html

10、中国交通报

http://www.zgjtb.com/2018-07/12/content_209679.htm

11、上海交通广播

https://mp.weixin.qq.com/s/R_JRdjcfxkZxbJ0TObB0ew

12、新民晚报、新民网(2篇)

http://xmwb.xinmin.cn/html/2018-07/11/content_7_1.htm

http://newsxmwb.xinmin.cn/chengsh/2018/07/11/31405521.html

13、中国日报中文网

http://sh.chinadaily.com.cn/2018-07/12/content_36562585.htm

14、中国水运报

http://epaper.zgsyb.com/html/2018-07/11/content_24682.htm

15、澎湃新闻(3篇)

http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2256717

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2256619

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2256731

16、东方网

http://shzw.eastday.com/shzw/G/20180711/u1ai11615388.html

17、新华网

http://sh.xinhuanet.com/2018-07/12/c_137318483.htm

18、央视网

http://news.cctv.com/2018/07/11/ARTIryqspCuxXUHXgPfYJpfq180711.shtml

19、文汇报(2篇)

http://dzb.whb.cn/html/2018-07/12/content_673806.html

http://dzb.whb.cn/html/2018-07/12/content_673808.html

20、中国新闻网

http://www.chinanews.com/sh/shipin/cns/2018/07-12/news777574.shtml

21、上海发布

https://mp.weixin.qq.com/s/BO0WSYP0Y0-PpYo5t9v3fw

 

7/11 “上海国际航运中心建设”分论坛

1、东方网

http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/society/20180711/u7ai7892665.html

2、海事服务网

http://www.cnss.com.cn/html/2018/currentevents_0711/313988.html

3、浦东时报

http://www.pdtimes.com.cn/html/2018-07/12/content_2_5.htm

4、青年报

http://www.why.com.cn/epaper/webpc/qnb/html/2018-07/12/content_64398.html

5、新民晚报

http://newsxmwb.xinmin.cn/chengsh/2018/07/12/31405874.html

6、上海交通广播(音频)

7、中国水运报

http://epaper.zgsyb.com/html/2018-07/11/content_24682.htm

8、央视网

http://news.cctv.com/2018/07/11/ARTIryqspCuxXUHXgPfYJpfq180711.shtml

 

7/11 “21世纪海上丝绸之路”分论坛

1、海事服务网

http://www.cnss.com.cn/html/2018/currentevents_0711/313989.html

2、中国水运报

http://epaper.zgsyb.com/html/2018-07/11/content_24682.htm

3、央视网

http://news.cctv.com/2018/07/11/ARTIryqspCuxXUHXgPfYJpfq180711.shtml

 

其他

中新网

1、2018中国国际海员论坛在沪开幕

http://www.sh.chinanews.com/chanjing/2018-07-12/41986.shtml

2、2018年中国郑和航海风云榜揭晓http://www.sh.chinanews.com/chanjing/2018-07-12/41985.shtml?from=singlemessage&isappinstalled=0